Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

CE İşareti

(CE sign) Bir malın Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma stan­dartlarına uygun bir şekilde üretildiğini gösteren işarettir. Bu işaret AB dışında üretilen ve diğer ülkelere ihraç edilen malların üstüne de konabilir.

Cıngıl

(Jingle) Bir mal ve hizmetin reklamın­da kullanılan, ses ve sözden oluşan kısa parçadır. Bu parçanın kolay söylenebil­mesi ve melodik olması, akılda kalması­nı sağlar ve etkisini artırır.