Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Dağıtım Kanalları

(Disribution channels) Dağıtım kana­lı bir malın veya hizmetin tüketicilere ulaştırılması için oluşturulan bir ara­cılık hizmetinin verildiği zincirdir. Bu zincirde toptancılar, acenteler, bayiler, distribütörler, perakendeciler vey

Dağıtım Kanallarındaki Değişim

(Evolving of distribution channels) Geçen yüzyılın 60’lı yıllarına kadar Anadolu ve Trakya tüccarı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e veya bölgesel ticaret merkezi konumundaki illere gelerek mal alır ve nakliye ambarlarına yükler­di. İsta

Deneme Fiyatı

(Trial price) Pazara yeni sürülen bir malı tüketicilere tanıtmak ve tutundur­mak için konan fiyat düzeyidir. Hedef kitle geniş kitlelere satış olduğunda fiyat düzeyi mümkün olduğu kadar düşük tu­tulur. Tutunma sonrasında geliştirile

Deneyim Pazarlaması

Experience marketing) İşletmelerin ürünlerinin yararları kadar, keyif veri­ci bir ortamda ve duyulara hitap eden şekilde sunmaya öncelik vermeleri, de­neyim pazarlaması olarak adlandırılır. Bir köyü gezen yerli ve yabancı turistler

Dijital Pazarlama

(Digital marketing) Elektronik iletişim ve internet konusunda 1990 ile 2005 arasındaki teknolojik ilerlemenin sonu­cu olarak 2007 ile 2016 arasında hızla gelişen bir pazarlama ve reklamcılık yöntemidir. Bu dönemin ilk beş yılında ma

Dikey Pazarlama Sistemleri

(Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağ­lamak ve en yüksek düzeyde etki yarat­mak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yöneti­len pazarlama kanalları sistemidir.

Distribütör

(Distributor) Üreticiden belirli bir bölge veya pazarın tamamı için mal alan toptancıyı tanımlayan bir terim­dir. Üretici, dağıtım görevini üstelenen distribütörden pazarda tutunmak için kapsamlı önlemler almasını ve pazara nüfuz et

Doğrudan Pazarlama

(Direct marketing) Müşteri kitlesi ile doğrudan ilişki kurarak telefon, e-posta ve katalog gibi yöntemlerle mal satma girişimidir.

Doğrudan Satış

(Direct selling)Tüketicinin evinde ve işyerinde ürünün özelliklerini sergile­yerek ve müşterinin denemesini sağla­yarak yapılan bir satış yöntemidir.

Durgunluk Döneminde Pazarlama

(Marketing in recession) Ekonomi dur­gunlaşınca paniğe kapılan bazı girişimci­ler aşağıdaki üç önlemlere başvurmakta­dır: Maliyetleri düşürmek için ilk adım olarak pazarlama ve reklam bütçelerin­de kesinti yapılır. Ekonomiler durakl