Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Fabrika Satış Mağazası

Fabrikanın yanında veya yakınında bu­lunan ve üretici şirketin mallarının dü­şük fiyatla satıldığı işyeridir. Nakliye ve benzeri giderler yapılmadığı için kalite­li ürünler de perakendecideki fiyatlar­dan daha düşük düzeyde satılabi

Farklılaştırma

(Differentiation) Pazarlama sürecinde farklılaştırma “performans, dayanıklı­lık, tasarım ve stil” konularında yapılan değişiklik ile sağlanır. Hizmet farklı­ iletişim becerileri de farklılaştırma­da önemli bir rol oynar. Bu konuda son

Fiyat Eşikleri

(Price thresholds) Tüketicilerin bir ürün satın alırken ödeyecekleri en dü­şük ve en yüksek fiyat düzeylerini ta­nımlayan bir terimdir.

Franchising

Bir ürünün, markanın veya hizmetin sahip olan kişi veya şirket tarafından, ismi veya markayı kullanma hakkını, önceden tespit edilmiş koşullarla belir­li süre için bağımsız girişimcilere veril­mesidir. “Franchising” bir sözleşmeyi i

Fuar

(Fair) Bir ülkenin belli başlı ürünleri­nin alıcıların dikkatine sunulduğu ve her yıl belirli tarihlerde yapılan ticaret örgütlenmesidir. Fuarlar ulusal veya uluslararası olabilir. 20. yüzyılın son çeyreğinde ülkelerin ve kentlerin