Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Garanti

(Guarantee, warranty) Satıcının, sat­tığı malda ortaya çıkabilecek bir hata, eksiklik veya arıza durumunda tamir harcamalarını belirli bir süre için üstle­neceği taahhüdünü yapmasıdır.

Genel Reklamcılık

(Generic advertising) Kamu kuruluşla­rı, üretici birlikleri ve sektör dernekleri tarafından kullanılan bir reklam türü­dür. Bu reklamlarda özel bir markanın reklamını yapmak yerine söz konusu ürün grubunun yararları anlatılır. Örneğ

Gerilla Pazarlama

(Guerilla marketing) 80’li yılların ba­şında dijital çağın ilk ürünleri paza­ra sunulmaya başladı. Aynı dönemde ABD’de ve diğer ül

Gondol

(Gondola) Süpermarketlerde bulunan bir tür servis tezgâhıdır. Her iki tara­fında koridor bulunan bir alanda orta­da konumlandırılmıştır ve bu tezgâhta daha çok tüketicilerin sık sık ve seçerek satın aldıkları ürünler bulunabilir.