Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Halkla İlişkiler

(Public relations: PR) Şirketlerdeki halkla ilişkiler bölümlerinin amacı, müş­terilerin, şirketle iş yapanların ve kamu­oyunun şirket hakkındaki görüşlerini olumlu yönde etkilemektir. H

Hatırlı Pazarlama

(Influencer marketing) Diğer insanları etkisi altına alan ve takipçileri olan ki­şiler, etkileyici (influencer) kişi olarak adlandırılır. Geçen yüzyılda politikacı­lar, film yıldızları, başarılı sporcular ve müzisyenler toplumda ön

Hayat Tarzı

(Life style) Bu terim bir bireyin, ailenin, grubun veya kültürün, hayatını et­kileyen her türlü unsur ve faktörü içe­rir. Bunlar arasında insanların yaşadığı yerler, düşünceleri, hayata ve dünyaya bakışı, tutum ve davranışları, ilgi

Hedef Kitle Analizi

(Target group analysis) Hedef kitle analizi segmentasyon analizinden son­ra gelen pazarlama faaliyeti aşamasıdır. Gelir düzeyi, yaş grubu, eğitim durumu, dünya görüşü ve hayat tarzı gibi seg- mentasyon kriterleri kullanılarak çok sa

Hipermarket

(Hypermarket) Büyük bir toptancı bi­nasına benzer bir yerde indirim mağa­zasını ve süpermarket gıda perakende­cisini birleştiren ve düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır. Hipermarket terimi bü

Hizmet Pazarlaması

(Service marketing) Bankacılık, ha­berleşme ve ulaştırma gibi hizmetler sektöründeki iş alanlarında satış ve satış sonrası servis ile ilgili pazarlama faaliyetidir.