Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Iskonto

(Discount) Satıcının liste fiyatından yap­tığı indirim olarak tanımlanır. Yılın be­lirli dönemlerinde ıskontolu satışlar yay­gınlaşabilir. Iskonto, mal bedelinin peşin ödenmesi durumunda da yapılabilir.