Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

İçerik Pazarlaması

(Content marketing) Dünya ülkelerin­de tüketici egemenliğinin güçlenmesi ve tüketicilerin eğitim düzeylerinin yükselmesi, bu kitlenin taleplerini ve beklentilerini artırdı. Tüketicilerden ilgi, satın alma eylemi ve sadakat bek­leyen

İlişkisel Pazarlama

(Relationship marketing) Microsoft ve Intel gibi yeni ekonomi şirketlerinde uzun süre yöneticilik yapmış Regis Mc­Kenna “ilişkisel pazarlama” kavramını 70’li yıllarda yazdığı bir kitapta açık­lamıştır. McKenna’ya göre bir şirketin işçi

İndirimli Mağaza

(Discount store) İndirimli mağazalar, tüketicilere düşük fiyat üzerinden mal satmak için tedariki doğrudan üretici­den yapar ve aracıların getirdiği mali­yete katlanmaktan kurtulur. Sürümden kazanmayı hedefleyen bu mağazalarda dekor

İndirim Sistemleri

(Rebate schemes) Alıcıların belirli şe­kilde davranmaları karşılığında sağ­lanan fiyat indirimlerine genel olarak “indirim sistemleri” denilmektedir. İndirim sistemlerinde alıcılara geti­rilen yükümlülük, herhangi bir ürüne ilişkin

İtme Stratejisi

(Push strategy) Bir şirketin ürününü tüketicilere benimsetmek için kapsam­lı tutundurma stratejilerini ve yüksek maliyetli reklam ve tanıtım kampanya­larını kullanmasıdır. Bu yöntem, geçen yüzyılın ilk üç çeyreğinde yaygın olarak ku