Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Kapsam

(Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabile­ceği potansiyel müşterilerin teorik sa­yısını ifade eden bir kavramdır.

Karekod

(Two dimension barcode) Karekod, kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen iki boyutlu barkoda Türkiye’de verilen addır. Tek boyutlu barkodlardan farklı olarak karekodlar her iki yönde de veri depolaya­bilir ve daha fazla veri sak

Kategori Katili

(Category killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendecidir. Örneğin bir se

Katma Değer

(Value added) İşletmenin tedarik ettiği hammadde ve diğer girdilere yaptığı iş­lemler ve üretim faaliyeti ile bir ürüne kattığı değerdir.

Kiraz Toplama

(Cherry picking) Bir mağazaya gelen ve yalnızca çok büyük ıskonto ile satılan ürünü satın alan müşteriler için kulla­nılan bir deyimdir. Bu deyim yalnız iyi haberleri veya yalnız kötü haberleri ve­ren yanlı gazetecilerin yaptığı iş

Kitle Pazarlaması

(Mass marketing) Bir temel ürünü, müş­teri kategorileri ve ihtiyaçları ayrımı gö­zetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisidir. ABD’de 1920’de rad­yo reklamcılığının başlaması, şirketlerin potansiyel müşterilerini ürünler

Kitlesel Ismarlama

(Mass costumization) Bu üretim yönte­minde amaç, tüketicinin “tam istediği gibi” bir ürün üretmektir. Bu yöntemde, internet ve ileri teknoloji kullanımı saye­sinde çok küçük partilerde mal üretimi, maliyetleri aşırı ölçüde yükseltme

Konserve Sunum

(Canned presentation) Bütün müşteri adaylarına hiçbir farklılaştırma yapıl­madan sunulan standart satış mesajı­dır. Bu tür iletişim müşteriye özel pa­zarlama anlayışına zarar vermektedir.

Konumlandırma

(Positioning) Konumlandırma terimi, Jack Trout ve Al Ries’in 1982 yılında yayınladığı Positioning The Battle for Your Mind

Kör Ürün Testi

(Blind product test) Marka bildirilme­den bir grup tüketiciye belirli ürünün su­nulması ve daha sonra onların ürün hak- kındaki düşüncelerinin öğrenilmesidir.

Kupon

(Coupon) Marketlerden yapılan alış­verişlerde belirli ürünlerin fiyatında önceden belirlenen koşullar çerçeve­sinde indirim sağlayan basılı kâğıta kupon denir.

Küsuratlı Fiyat

(Odd price) Ürünün, yuvarlak bir sayı­nın hemen altındaki küsuratlı sayı ile fiyatlandırılması işlemidir. Örneğin 10 liralık bir fiyatın yerine 9.99’luk fi­yat konur.