Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Mağaza Düzeni

(Store layout) Mağazalarda ürünlerin göz alıcı bir şekilde sergilenmesi ve müşterilerin zaman kaybetmeden ve sıkıntı çekmeden ürünleri inceleye­bilmesi ve satın alma kararı alabilmesi için oluşturulan düzendir.

Marka

(Brand, trade mark) Marka bir mal veya hizmetin kimliğidir. Marka, bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayır­makta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanması­na katkıda bulunabilmektedir. Bir mal veya hizmet

Marka Adı

(Brand name) Kelimelerden veya daha önce belirli bir anlamı olmayan harf ve sayı bileşimlerinden oluşur. Firmalar, markaları kendi adlarına resmi olarak tescil ettirir ve başka firmalar lisans almadan bu markayı kullanamaz. Dış düny

Marka Ailesi

(Brand family) Bir firmanın aynı mar­ka adı altında pazarladığı ürünler veya ürün grupları marka ailesini oluşturur. Ürünlerin nitelikleri birbirine yakın ol­duğu, kalite ve fiyat açısından belirli bir düzeyi tutturduğu takdirde mar

Marka Bilinirliği

(Brand awareness) Bir markanın tüke­ticiler tarafından hatırlanma, bilinme ve tanınma düzeyini ifade eder. Çünkü tüketiciler bir seçim yapmaları gerek­tiğinde tanımadığı bir marka yerine aşina olduğu bir markayı tercih etmektedir. M

Marka Değeri

(Brand value) Tüketicinin belirli bir marka taşıyan ürünü satın almak için fazladan ödediği değeri ifade eden bir terimdir. Markanın toplam değerini hesaplamak için önerilen bir yöntem de marka sahibi şirketin piyasa değerinden deft

Marka Değişimi Matrisi

(Brand-switching matrix) İki bölümlü olan marka değişim matrisinin ilk bö­lümünde belirli bir tüketici kitlesinin belirli bir dönemde hangi markaları satın aldığı gösterilir. Matrisin ikinci bölümünde ise aynı tüketici kitlesinin bi

Marka Geliştirme Endeksi

(Brand Development Index: BDI) Bu endeks bir markanın belirli bir tüketi­ci grubundaki performansını, gruptaki tüm tüketiciler arasındaki performan­sı ile karşılaştırarak ölçer. Endeksi hesaplamak için P pazarında marka­nın satış yü

Marka İmajı

(Brand image) Marka ve ürün ile ilgili beklentilerin, izlenimlerin ve deneyim­lerin tüketicilerin zihninde bıraktığı izler, satın alma kararında önemli bir faktördür. Ancak marka imajının olu­şumunda zihinsel algılar ve düşünceler k

Marka İnşası

(Brand building) Yeni geliştirilen bir ürünün marka haline gelmesi sürecinde ilk adım, belirli bir tüketici segmentinin “hedef kitle” olarak seçilmesidir. Hedef kitlenin tanınması, eğilim ve tercih­lerinin araştırılması, bir sonraki

Marka Kaldıracı

(Brand leverage) Bir ürünün markası­nın bilinirliğinden ve gücünden yarar­lanılarak benzer bir ürünün pazara sü­rülmesidir. “Marka genişlemesi” olarak da adlandırılan bu uygulama reklam ve tutundurma maliyetini düşürebilir.

Marka Kişiselleştirmesi

(Brand personification) İnsanlardaki belirli niteliklerin ve kişilik özellikleri­nin farklı markalar için kullanılmasını tanımlayan bir terimdir. Örneğin lüks araçlar segmentinde bir otomobil mar­kasının genç, başarılı ve dinamik bi

Marka Lideri

(Brand leader) Belirli bir üründe veya sektördeki markalar içinde en büyük satış payına sahip olan, kalite ve fiyat konusundaki önderliği sayesinde daha yüksek bir kârlılık sağlayan markadır.

Marka Lisansı

(Brand license) Bir firmanın lisans an­laşmasında belirtilen bedel karşılığın­da belirli bir süre için diğer bir firmanın markasını kullanabilme hakkına sahip olmasıdır.

Marka Sadakatı

(Brand loyalty) Tüketicilerin, zevk ve tercihlerine uygun olan ve kalitesini aynı düzeyde tutan veya yükselten bir markaya uzun süreli bir bağlılık duy­malarını tanımlayan bir terimdir. 20. yüzyılda güçlü olan marka sadakati yeni yü

Marka Yöneticisi

(Brand manager) Marka yöneticisinin veya marka müdürünün görevi belirli bir markanın değerini artırmak ve per­formansını güçlendirmek için strateji oluşturmak ve plan hazırlamaktır. Yö­netici, marka imajı ve ürünün konumlandırılması

Mecralar

(Media) Mecra Arapçada dere ya­tağı anlamına gelir. Pazarlama ve reklamcılıkta ise tüketicilerle ile­tişim kuran araçların genel adıdır. Başlıca mecralar radyo, televizyon ga­zeteler, dergiler, kataloglar, internet ve sosyal medyadı

Meraklandırma

(Teaser) Esas reklam yayınlanmadan önce tüketicileri meraklandırmak için kullanılan her tür yazılı veya görsel malzemeye verilen addır.

Mevsimlik İndirim

(Seasonal discount) Mevsim değişimi nedeniyle düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir. Türkiye’de konfeksiyon sektöründe kışlık modellerde şubat-mart, yazlık modellerde ise ağustos-eylül aylarında mevsimlik indi

Moda

(Fashion) Belirli bir zaman aralığında toplumlardaki beğenilerin ve tercihle­rin belirli konularda ve ürünlerde yo­ğunlaşmasını ta