Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Nakit Iskontosu

(Cash discount) Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha dü­şük fiyat uygulanmasıdır.

Niş

(Niche) Niş, mimaride bir yapıdaki girintiler için kullanılan bir terimdir. Biyolojide bir canlının varlığını sürdü­rebileceği kendine özgü yaşama orta­mını tanımlar.

Nöropazarlama

Neuromarketing) 2000’li yıllarda beyin araştırmaları hızlı bir gelişme göstermiş, aynı dönemde davranışsal ekonomi konusunda da yeni tezler or­taya atılmıştır. Pazarlama konusunda yeni araçlar ve yöntemler arayışı içinde olanların b