Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Odak Grupları

(Focusgroups) Belirli bir odak ya da so­run üzerinde, belli bir dönemde yapılan yoğun tartışmaları ve küçük gruplarla görüşmeleri içeren bir araştırma stra­tejisidir. Odak grupları en çok sekiz ki­şiden oluşan ve belirli bir konunun

Outlet

Bu kelime İngilizcede satış yeri anlamı­nı taşır. Malların düşük fiyatla satıldığı işyerlerine “outlet mağaza”, bu türden mağazaların bir arada bulundukları yer­lere de “outlet center” adı verilmektedir.