Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Referans Grup

(Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışla­rını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insanı tanım­layan bir terimdir.

Referans Pazarlama

(Referral marketing) Bilgisine ve de­neyimine güvenilir kişilerin üründen memnuniyetlerini arkadaşlarına anlat­malarını sağlayacak pazarlama çalış­malarına verilen addır.

Reklam

(Advertisement) Reklam insanları belirli bir düşünceye yönlendirmek, onların dikkatlerini bir ürüne çek­mek ve tüketicilerin belirli bir tutumu benimsemeleri için yapılır. İletişim araçlarından yer ve süre satın alınarak sergilenen

Reklam Ajansı

(Advertising agency) Bir işletmeyi veya işletmenin ürünlerinin tanıtımı ve yöneldiği pazarda tutundurulması için önce ana satış fikrini oluşturan, daha sonra reklam kampanyasının tasarımı­nı planlamasını ve üretimini yapan kuruluştu

Reklam Bütçesi

(Advertising budget) Bir işletme belirli bir yıl veya dönem için reklam bütçesi­nin büyüklüğünü o yıl için konan üretim ve satış hedeflerini esas alarak belirler. Reklam bütçesi tutarı daha yüksek olan pazarlama bütçesinin bir bölüm

Reklam Kampanyası

(Advertising campaign) Bir mal ve hiz­meti konu alan reklam serisinin belirli zamanda ve belirli yerlerde önceden planlandığı şekilde hedef kitle veya kit­leleri ikna etmek için kullanılmasıdır.

Reklam Stratejisi

(Advertising strategy) Reklamı yapıla­cak ürünün kimliğinin ve değerinin, he­def kitlenin veya kitlelerin gelir düze­yine, demografik niteliklerine ve hayat tarzına uygun olmasını reklam strateji­si sağlar. Strateji ile ilgili araşt

Reklam Üretimi

(Production of advertising) Sanat yö­netmeni, metin yazarı, grafikerler ve fo­toğrafçıların reklamların başlık, metin, slogan ve logo gibi unsurları konusunda yaptıkları işleri kapsayan bir terimdir. Reklam filmi üretiminde ise reji