Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Uluslararası Pazarlama

(International marketing) Bir şirket, yalnız yurtiçi pazarda var olmayı hedef­lediği takdirde, eninde sonunda bu pa­zarı da kaybeder. Çünkü küreselleşme döneminde mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki serbest dolaşımı düzeni ge­çerl

Uyarlanmış Satış

(Adaptive selling) Satış davranışları­nın müşteri ve satın alma durumu ile ilgili bilgiye bağlı olarak değiştirildiği bir kişisel satış yaklaşımıdır.

Uyumlu Fiyatlandırma

(Adaptive pricing) Büyük pazar payla­rına sahip rakipler tarafından yapılan fi­yat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiğidir.