Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Veri Tabanlı Pazarlama

(Database marketing) Şirket çalışanla­rı, müşteriler, tedarikçiler, dağıtımcılar ve perakendeciler ile iş yaparken onlar hakkında bilgi elde eder. Bazı işyerle­rinde bu bilgiler işyerinin bir kapısın­dan girer, diğerinden çıkar. Bu

Viral Pazarlama

(Viral marketing) Viral pazarlama, ağızdan ağıza pazarlamanın internet kullanımının gelişmesi sonrasında diji­tal ortamda gerçekleşen halidir. Bu tür pazarlama çalışmasında marka, ürün, firma veya şirket ile ilgili mesajları sosyal