Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

X Kuşağı

(X Generation) ABD’de 1965-1976 yıl­ları arasında doğmuş ve bir kuşak ola­rak ortak davranışlar ve yaşam beklen­tileri sergileyen insanlara verilen addır.