Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Yardımcı Kanal Kuruluşu

(Facilitating channel institution) Üre­tici firmaya ürün dağıtımında yardımcı olan ancak söz konusu ürün üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan nakliyat kuruluşları, bağımsız depolar ve pazar­lama araştırmacıları gibi kuruluşlardır.

Yaşlanma

(Aging) Bir malın stokta bulunduğu sü­renin uzunluğudur. Bu sürenin uzaması durumunda maliyetler yükseleceği için “yaşlanan” ürünler çeşitli kampanya­larla satışa sunulur.

Yatay Fiyat Saptaması

(Horizontal price-fixing) Aynı dağıtım kanalı seviyesindeki rakipler arasında fiyat seviyesinin belirlenmesi amacıyla yapılan gizli ve yasal olmayan ittifaktır.

Yeniden Lanse Etmek

(Relaunching) Hem ürün veya hizmet üzerinde, hem de diğer pazarlama kar­ması unsurları üzerinde değişiklikler ya­pılarak bir ürünün tekrar pazara sunul­masıdır. Bu sürece “relansman” da denir.

Yeni Ürün

(New product) Yeni bir ürün için finansman kaynağı, teknoloji, ara malları ve dağıtım kanalları gereklidir. Ancak yeni ürünün hayat hikâyesi hep insan beyninde başlar. Girişimci ruha sa­hip bir insanın, düşünürken, okurken, gezerken

Yeşil Tüketicilik

(Green consumerism) Bu sosyal akıma mensup tüketiciler çevre konusunda duyarlıdır ve bu duyarlılığını tüketi­minin içeriğine de yansıtır. Bu tüketici grubu doğal varlıklara zarar vermeyen veya fiziksel çevreye asgari düzeyde zarar v

Y Kuşağı

(Y Generation) ABD’de 1977-1998 yıl­ları arasında doğmuş ve bir kuşak ola­rak ortak davranışlar ve yaşam beklen­tileri sergileyen insanlara verilen addır.