Reklamcılık ve Pazarlama Terimleri

Zincir Mağaza

(Chain store) bir ülkenin farklı kent­lerinde aynı firma unvanı ve yönetim altında hizmet veren mağazalar zin­ciridir. Maliyetlerin düşürülmesi için satılacak malların tedarik süreci tek merkezden yürütülür. Mağazaların düzeni, satı

Zincirleme Dağıtım Kanalı

(Chain distribution channel) Ürün veya hizmetlerin satış fiyatlarını yük­seltmek amacıyla, gereksiz dağıtım ka­nalı üyelerinin sürece dahil edilmesi suretiyle uzatılan dağıtım kanalıdır.

Zincirleme İndirim

(Chain discount) Yapılan indirim so­nucu ürünün ortaya çıkan fiyatının üzerinden seri indirimler yapma iş­lemidir.