Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Çalışanı Ortak Yapma Planı

(Employee stock ownership plan: ESOP) Şirket çalışanlarını, şirket his­selerinin sahibi kılma planıdır.

Çapraz Ekipler

(Cross teams) Belirli sorunların çözü­mü için farklı departmanlardan gelen elemanların oluşturduğu ekiptir.

Çift Girişli Muhasebe

(Double entry bookkeeping) Bu kayıt tekniği bir yandan işletme varlıklarının ve bu varlıklardaki değişmelerin, diğer taraftan bu varlıklar üzerinde oluşan haklar ile bu haklardaki değişmelerin, aynı anda kaydedilmesini sağlar. Mu­ha

Çoklu Zekâ

(Multiple intelligence) Herhangi bir bil­ginin miadının dört-beş yıl içinde doldu­ğu günümüzde zekâ da yeniden tanım­lanmakta, bireyler ve örgütler için en iyi yöntemin bulunması amaçlanmaktadır. Bir zamanlar “zeki insan” deyince, m