Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Ürün Farklılaştırma Yöntemleri

(Product differentiation) Ürün farklı­laştırmasının çok sayıda yöntemi vardır. Farklılaştırma, fiziki görünüm, amba­laj, kalite, dayanıklılık, garantiler, satış sonrası hizmetler ve enformasyon gibi konular üzerinden yapılabilir. Ür

Ürün Maliyetleri

(Product costs) Bu terim, bir imalat işlet­mesinde faaliyet ürünleri ile ilgili dolay­sız hammadde ve dolaysız işçilik maliyet­leri ile yarı-mamul ve mamul maliyetleri i