Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Cam Tavan

(Glass ceiling) “Cam tavan” deyimi, yasalar önünde eşit olan ama çeşitli nedenlerle yönetici makamlara yük­selmesi engellenen kadınlar için kul­lanılır. Kadın hakları savunucularına göre terfi etmek isteyen kadınların başı ilk bakış

Cari Hesap

(Account current) Aralarında sürekli iş ilişkisi bulunan kişiler veya kurumların parasal işlemlerini kaydettikleri hesaptır. Belli tarihlerde bu hesabın bakiyesi alınır ve borçlu taraf ödemeyi yapar. Böylece tarafların sürekli olara

Cari Oran

(Current ratio) Bir işletmenin cari ak­tiflerinin kısa vadeli borçlarına oranı­dır. Bu oran ne kadar yüksekse şirket o kadar likit durumdadır. Genellikle bu oranın 2 olması istenir. Ancak cari aktifler içinde yer alan mal stoklarını

CEO

(Chief executive officer) Şirketin en üst düzeydeki yöneticisidir. CEO yönetim kurulu ile şirket arasındaki bağlantı­nın iyi işlemesinden ve şirketin tüm faaliyetinden sorumludur. CEO, orta vadede geçerli olacak stratejileri be­lirl