Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Gelir

(Income) Genellikle varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira ve benzerlerin­den elde edilen nakit veya diğer aktif­lerin brüt tutarıdır. Gelir yerine hasılat kelimesi de kullanılır.

Gelir Tablosu

(Income statement) Belirli bir dönem­de gerçekleştirilen faaliyetlerin sonu­cunu kâr veya zarar olarak gösteren bir finansal tablodur. Bu belgey

Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama

(Advanced Planning and Scheduling: APS) APS terimi, sanayi hizmetler ve lojistik sektörlerinde kullanılan yazılım araçları ve tekniklerini kapsar. Bu bilgi­sayar destekli optimizasyon yöntemi, rasyonel karar alma süreçlerini destek­

Girişimci

(Entrepreneur) “Girişimci” veya eski­den kullanıldığı şekliyle “müteşebbis” kelimelerinin kökenleri, bu kelimelerin tanımları konusunda önemli ipuçları vermektedir. Teşebbüs, Arapçada ya­pışkan anlamına gelen “şebs” kelime­sinden tü

Gizli Şampiyonlar

(Hidden champions) Küçük ve orta boy işletmelerin gelişme potansiyelleri hakkında Hidden Champions adlı bir kitap yazan Hermann Simon, gizli şam­piyonların tanımını şöyle yapmaktadır:

  • Gizli şampiyonlar pazardaki boşlu

Gordon Tekniği

(Synectics) George M. Prince ve Wil­liam Gordon tarafından geliştirilen bir düşünce üretme tekniğidir. Beyin fırtınasına benzeyen bu tekniğe uygun olarak yapılan toplantılarda grup lideri bir anahtar kelime veya kavram ortaya atar.

Görüşme Taktikleri

(Negotiating tactics) İş görüşmelerinin ve pazarlıklarının olumlu bir şekilde so­nuçlanması için gereken hazırlıkların çok iyi bir şekilde tamamlanması gere­kir. Hazırlık aşamasında şunlar yapılır:

Uzlaşma alanı: