Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

İşletme Sermayesi

(Net working capital) İşletmenin dö­nen varlıklarının toplamı ile kısa vade­li borçlarının toplamı arasındaki fark işletme sermayesi olarak tanımlanır. Dönen varlıklar veya cari aktifler işlet­menin belirli bir hesap dönemi içinde p

İş Rotasyonu

(Job rotation) İşyerinde çalışanların belirli bir program dahilinde önceden belirlenmiş bir süre için esas işi dışında bir işte çalışmasıdır. Bu uygulama işte­ki monotonluğu azalttığı gibi, çalışanla­rın yeni bilgi ve beceriler elde

İş Tasarımı

(Job design) Belirli bir işin veya işle­vin nasıl ve hangi ortamda ve kimlerle yapılacağının tasarlanmasıdır. Başlıca iş tasarımı teknikleri, iş rotasyonu, iş zenginleştirmesi, iş genişletme ve iş basitleştirmedir. İşin ekip veya gr

İş Zenginleştirmesi

(Job enrichment) Bu terim, işin temel niteliklerinin, işçilerin ve diğer çalı­şanların kişisel gelişimlerine katkı ya­pacak şekilde düzenlenmesini tanım­lar. Zenginleştirilen işlerde çalışanlar daha fazla yetki ve sorumluluğa sahip­