Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Liderlik

(Leadership) Liderlik tarihin her dö­neminde üzerinde fikir üretilen ve tartışılan bir konu olmuştur. Sanskrit kaynaklarında 10 farklı liderlik tarzı sa­yılmıştır. Çinli strateji bilgini Sun Tzu, liderliği, zekâ, güvenilirlik, insan

Liderlik Tarzları

(Leadership styles) Örgütler ve kurumların gelişmesi, insan hayatına benzer. Kuruluştan sonra büyüyen, gelişen şirket zamanla olgunlaşır ve giderek yaşlanır. Bu nedenle farklı dönemlerde, farklı yö­netim tarzları gereklidir. Şirketi

LIFO

(Last in first out: LIFO) Stok değerleme­de uygulanan bu sistem daha çok fiyat istikrarının bulunmadığı ekonomilerde kullanılır. Bu sistemde çeşitli fiyatlardan mal alımı yapıldıktan sonra satılan malın maliyeti saptanırken, satılan

Limited Şirket

(Limited liability company) İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafın­dan bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş bir sermaye şirketi

Liyakat

(Merit) Liyakat Arapça kökenli bir söz­cüktür ve insanların herhangi bir maka­ma layık, uygun ve yeterli olma durumları için kullanılır. Liyakat ve yeterlilik ilkesi, bir işin, o işi en iyi yapabilecek kişiye ve­rilmesini gerektirir