Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Nakit Akım Tablosu

(Cash flow statement) Bir işletmenin faaliyetleri sonucunda yarattığı nakit akımını ele alan ve işletmenin borç ödeme ve kâr dağıtım gücü konusunda bilgiler veren tablodur.

Nazım Hesaplar

(Memorandum accounts) İşletmenin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen ancak karar alıcılar için önem arz ettiği için takip edilmesi gereken bazı olayların muhasebeleştirilmesi için kullanılan hesapla

Normal Maliyet

(Normal costing, absorption costing) İmalat maliyetleri faaliyet devrelerinin fiili ve gerçek masraflarına göre hesap­landığı takdirde, sonuç almak gecikebi­lir ve masraflarda dönemden döneme farklılıklar ortaya çıkabilir. Hesapla­m