Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Organizasyon

(Organization) Türkçede organizasyon kelimesinin birbirine yakın iki anlamı vardır. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sosyal, siyasal, teknik ve ekonomik yapılar “örgüt” ola­rak adlandırılır. Örgüt belirli bir

Ortalama Maliyet

(Average cost) Belli bir dönemde katla­nılan sabit ve değişken maliyetler top­lamının, aynı dönemde üretilen toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen değere denir.