Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Pazar Payı

(Market share) Bir işletmenin veya girişimin, toplam üretim veya satış ya da kapasite oranı bakımından nispi büyüklüğünün ölçüsüdür. Bir işletme­nin pazar payı, işletmenin satışları­nın, söz konusu üründeki tüm satışla­ra oranlanmas

Performans Değerlemesi

(Performance evaluation) Performans değerlemesi bir örgüt, kurum veya şirkette çalışanların, bu kuruluşların amaçlarına yönelik faaliyetlerine ne ölçüde katkı yaptıklarının belirlenmesi için yapılır. Bu değerleme yönteminde yönetici

Planlama

(Planning) Planlama faaliyeti, bir işlet­mede veya kurumda gelecekte mümkün olabilen eylem biçimlerini araştırmak ve bunlar arasından kuruluşun amaçla­rına en uygun olanını seçmek ve ortaya bir uygulama şeması çıkarmaktır. Plan­lar

Politika

(Policy) Politika, bugünkü durumdan hedefe ulaşmanın kısa ve etkin yolu olarak tanımlanabilir. Bir politikanın oluşturulmasında şu adımlar atılır:

Bir şirkette hedeflere ulaşmak için be­lirlenen strateji hayata geçirildikten

Pratik Zekâ

(Practical intelligence) ABD’li psiko­log Robert J. Sternberg, zekâyı analitik, yaratıcı ve pratik olarak üç ayrı bölüm­de incelemekte ve önceliği pratik zekâ­ya vermektedir.

Sternberg akademik ve pratik zekâ ara­sındaki far

Proje

(Project) Planlar spesifik ve özel bir olay için yapıldığında proje adını alır. Plan belirlenen süre tamamlandığında yürür­lükten kalkar, proje ise üstlenilen görev tamamlandığında sona erer. Geleceğe yönelik bir işlev olan proje yö

Proje Temelli Yönetim

(Project based management) “Proje te­melli yönetim”, maliyetleri düşürmek, satışları artırmak, tüketiciye daha iyi hizmet vermek isteyen şirketlerin kul­landıkları bir yönetim modelidir. Ürün lansmanı ve araştırma-geliştirme için ku