Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Risk Yönetimi

(Risk management) Genel olarak bu terim, doğaya, insanlara ve insanların yaşadığı çevreye zarar veren olumsuz olayların tanımlanması ve değerlendi­rilmesini tanımlar. Risk yönetiminin amacı, olumsuz olayların yaşanması ihtimalini az