Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe

(Accrual accounting) Belirli bir dö­nemde ödenmemiş olsa da gerçekleşen giderleri dönem gideri, aynı dönemde tahsil edilmemiş olsa bile söz konusu geliri dönem geliri olarak kabul eden muhasebe sistemidir.

Taktik

(Tactic) Taktik kelimesinin kökeni eski Yunancada düzenleme sanatı anlamına gelen “taktike” kelimesidir. Taktik, bir iş yaparken veya bir görevi yerine ge­tirirken “nasıl” sorusuna cevap verir. Değişen durumlara uygun olarak alınan

Taylorizm

(Taylorism) İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı amaç­lamış bir üretim yöntemidir. Üretim fa­aliyetinin teknik ve idari esaslara göre düzenlenmesi olarak tarif edilen rasyonalizasyon, ilk defa Amerikalı bir mü­hendi

Tedarik Zinciri

(Supply chain) Küreselleşme döne­minde, tek bir kentte faaliyet gösteren dev entegre tesisler yerlerini farklı ül­kelerde üretilen parçaların montajının yapıldığı kompakt tesislere bıraktı.

İpi kopan tespihin dünyanın dört b

Temel Yetenekler

(Core competencies) Temel veya çekir­dek yeteneklere dönüş ilkesi bir şirketin veya holdingin tüm gücünü ve kaynak­larını, en iyi olduğu alanlara yoğunlaş­tırması anlamına gelmektedir. Küresel­leşmenin zorunlu kıldığı bu uygulama ho

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

(Total quality management: TQM) Dünya ticaretinin artması ve gümrük vergisi oranlarının azalması sonrasında bir ülkedeki tüketiciler, aynı fiyattaki çok sayıda malın arasından en kaliteli­sini seçme imkânına kavuştu. Firmalar kalite

Toplantıların Verimliliği

(Efficiency of meetings) Yerinde, za­manında ve kurallarına göre yapılırsa, toplantılar iş hayatı ile her tür sosyal ve siyasi faaliyetin vazgeçilmez bir parça­sıdır. Toplantılarda kolektif akıl devre­ye girer ve yeni fikirler gün ı

TRİZ

(TRİZ) Ürün geliştirmeyi ve icatların yapılmasını kolaylaştıran TRİZ’in te­melleri, 1946 yılının Sovyetler Birliği’nde Genrich Sanloviç Altshuller adlı bilim insanı tarafından atılmıştır. Altshuller, dünya ülkelerindeki icatlarla il

Tükenmişlik

(Burnout, fatigue) Tükenmişlik kav­ramı, ilk olarak Herbert Freudenber­ger tarafından tanımlanmıştır. Kişinin enerjisi gücü ve kaynakları üzerinde aşırı talepler ortaya çıktığında tüken­mişlik süreci başlayabilir. Uzun süreli stres