Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Uzlaşma Kültürü

(Culture of conciliation) Uzlaşmanın kökü “uz”, Türkçe’de sıfat olarak iyi, usta ve bir sanat sahibi, isim olarak ise us (akıl), öz, başarı ve erk anlamına ge­lir. Uzlaşma, kişinin aklını kullanarak, işin özünü anlaması ve karşılıkl