Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Vasatlık Tuzağı

(Trap of mediocrity) Bir ülke veya kurumda geçerli ölçü sıradanlık oldu­ğunda kimse, kendi kabuğunu kırmak, içine hapsolduğu çemberin dışına çık­mak ihtiyacını hissetmez. Bu ortamda “mükemmel”, “en iyi” ve “yüksek per­formans” gibi

Vizyon

(Vision) Geleceği beyinde kurmak ola­rak tanımlanabilen “vizyon”, beyindeki göz, zihindeki radardır. Gelişmenin yol haritası çizilirken vizyon bir pusula görevini görür. Vizyon için zengin bir hayal gücü gereklidir ama bu hayaller a

Volatilité Ortamında Yönetim

(Management of volatility) Oynak­lık veya yabancı dillerdeki karşılığı ile volatilite, finans sözlüklerinde “bir pi­yasada, değerlerinin sık sık ve hızlı bir şekilde inip çıkması, dalgalanması” ola­rak tanımlanır. “Volatil” kelimesi