Yönetim ve İşletmecilik Terimleri

Yönetime Katılma

(Workers participation) Bir işyerinde, işleteme veya teşebbüste işçilerin alı­nan kararlara demokratik bir mekaniz­ma içinde katılmalarıdır. Bu katılım ka­rarların uygulanması ve sonuçlarının denetiminde de söz ve karar hakkı verir.

Yönetim Guruları

(Management gurus) Sanskritçede “pir” , “büyük üstat” ve “lider” anlam­larına gelen “guru” kelimesi 1970’ten sonra yönetim konusunda çığır açan kişiler için kullanılmıştır. Değişim dö­nemlerinde iş insanları ve yöneticiler, ortaya ç

Yönetim Kurulu

(Board of directors) Bir tüzel kişiliğin işlerini yönetmekle görevli organdır. Şirketlerden sivil toplum kuruluşları­na kadar her tüzel kişilikte bulunması gereklidir. Yönetim kurulunun üyeleri kural olarak genel kurullar tarafından

Yönetişim

(Governance) Yönetişim günümüzde “birlikte yönetim” anlamında kulla­nılmaktadır. Yönetim döneminde ürün veya hizmetin kalitesi ön planda tutu­lurken, yönetişim döneminde temel kavram “yaşam kalitesi” olmaktadır. İşçilerin, tüketicil

Zaman ve Hareket Etüdü

(Time and motion study) Belirli koşul­lar altında yapılan belli bir işin öğeleri­nin zamanını ve derecesini kaydederek ve bu yolla toplanan verileri çözüm­leyerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında yapılabilmesi için gereken za­

Zaman Yönetimi

(Time management) Zamanın iyi yö­netimi, hem günlük işte hem de iş haya­tı boyunca verimliliği yükseltir. Böylece günlük işin sıkıntıları ve stresini azalır, yapılan işte zamanla daha iyi konumla­ra gelmek kolaylaşır.

Zaman,