Katma Değer

(Value added) İşletmenin tedarik ettiği hammadde ve diğer girdilere yaptığı iş­lemler ve üretim faaliyeti ile bir ürüne kattığı değerdir.