Kira Sertifikası

(Lease certificate) Varlık kiralama şir­ketlerince çıkartılan bir menkul değer­dir. Sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle varlıklar devralınır. Sertifika sahipleri bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahi­bi olurlar.