Kirlenme

(Pollution) İktisadi karar birimlerinin etkinlikleri sonucu çevre kalitesinde ortaya çıkan bozulmadır.