Kıtlık Değeri

(Scarcity value) Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin kıtlık düzeylerine göre pi­yasada oluşan göreli değerlerini tanımlar.