Kıtlık Rantı

(Scarcity rent, absolute reni) Toprak arzının sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam talebin artma­sına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazançtır.