Kıyasıya Rekabet

(Cut-throat competition) Eksik reka­bet piyasasında ki firmaların, rakip­lerini piyasadan çıkarmak veya yeni girişleri engellemek için uyguladıkları yöntemleri tanımlayan bir terimdir. Bu rekabet türünü seçen firma rakiplerini saf dışı etmek için ürettiği mallara çok düşük fiyat uygular. Yüksek düzeyde aşırı kapasitenin bulunduğu veya talep dalgalanmalarının gözlendiği piyasa­larda satışları artırmak için her yol de­nenmektedir.