Kıyı Bankacılığı

(Off-shore banking) Genellikle serbest bölgelerde etkinlik gösteren, ülke dışın­dan sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bankacı­lık türüdür. Bu tür kuruluşlara izin ve­ren bir ülkede bu bankalar sektör için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönet­meliklerin dışında kalmaktadır.