Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası

(Precious Metals and Diamond Mar­ket) 1993 yılında “Türk Parası Kıyme­tini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracatı serbestleştirilmiştir. Altın sek­törünün canlanması için 26 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul Altın Borsası faaliyete geçirilmiştir. İstanbul Al­tın Borsası (İAB) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 3 Nisan 2013’te birleştirilmesinden sonra Borsa İstan­bul bünyesinde Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası kurulmuştur. Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılık Yükümlülük hesaplarına ait altınları Türkiye’de, Borsa İstanbul A.Ş. kasa­sında TCMB hesabı altında saklan­maktadır. Ham Elmas Ticaretinin Dü­zenlenmesine ve Denetlenmesine Dair mevzuat uyarınca elmas ticaretinde BİST Türkiye ithalat ve ihracat otori­tesi olarak belirlenmiştir. Borsa İstan­bul bünyesindeki Kıymetli Madenler Piyasası’nda kıymetli madenlere ve kıymetli taşlara ilişkin olarak standart, standart dışı, cevherden üretim, altın, gümüş, platin ve palladyum üzerine spot işlemler yapılmaktadır. Ödünç ve sertifika işlemleri, Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda yürütülmektedir. Elmas ve kıymetli taşlar ise Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda işlem gör­mektedir. Kıymetli Madenler ve Kıy­metli Taşlar Piyasası, 2014’te İstanbul Kuyumcukent’e, 2017’de yeni binasına taşınmıştır. Kapalıçarşı Teslimat Mer­kezi İstanbul’da 2016 yılında faaliyete geçirilmiştir.