Kliring

(Clearing) Ülkeler arasında iki yanlı ticaret anlaşmalarının bir türüdür. Kli­ringde anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılma­dan, mahsup ve takas yolu ile ve kliring kurumları aracılığı ile gerçekleştirilir. Kliring kurumu, merkez bankası ya da kliring ofisidir. Kliring anlaşması imza­layan ülkelerde ithalatçılar, ithal ettikle­ri malların bedelini kendi ülkelerindeki merkez bankası ya da kliring ofisine ulu­sal paralarıyla öderler. İthalatçılar tara­fından bu kuruluşlara yatırılan tutarlar yine aynı kuruluşlar tarafından anlaşma­lı ülkeye ihracatta bulunmuş kişilere ala­caklarının ödenmesinde kullanılır. Dö­nem sonunda iki ülke arasında ihracat ve ithalat birbirine eşitlenmediği takdirde, alacaklı olan tarafa konvertibl dövizlerle ödeme yapılması gerekmektedir. Kliring işlemlerinde fiyat belirlemelerinde he­sap birimi olarak ABD doları kullanılır.