KOBİ

(Small and medium enterprises: SME) “Küçük ve orta boy işletmeler” terimi­nin kısaltması olan KOBİ, Türkiye mev­zuatına göre, çalışan sayısı 250 kişiden az olan işletmelerdir. KOBİ’ler üç grupta incelenir. Yıllık olarak 10 kişiden az ça­lışanı olan işletmeler “mikro işletme” olarak kabul edilir. Küçük işletme ka­bul edilen üretim birimlerinde çalışan sayısı 10 ile 49 arasındadır. 50 ile 249 arasında çalışanı olan işletmeler ise orta büyüklükte işletme sayılır. Satış hasılatı ve mali bilanço ile ilgili KOBİ kriterleri enflasyon nedeniyle değişebilmektedir.