Kojenerasyon

(Cogeneration) Enerji üretim sürecin­de sadece elektrik enerjisini değil, aynı zamanda üretim süreci sırasında orta­ya çıkan ısıyı da kullanmaya dayanan uygulamadır. Geleneksel enerji santral­lerinde benzin, türbinleri çalıştırmak için buhar üretmek üzere suyu ısıt­makta ve türbinler elektrik üretmekte kullanılır. Bu süreçte ortaya çıkan ısı çevreye bir atık olarak bırakılır. Kojene­rasyon uygulamasında ısı toplanır ve sı­cak su veya başka amaçlarla kullanılır. Kojenerasyon, yakıtın çok daha verimli ve ucuza kullanılmasını sağlar. Yerel binaları ısıtmak için gerekli ısı miktarı düştüğünden, elektrik enerjisi talebi de geriler. Bu terime “birlikte üretim” de denmektedir.