Kok ve Rafineri Ürünleri Sanayisi

(Manufacture of coke and refined pet­roleum products) İmalat sanayisinin bu sektörünün kapsamında kok ürün­lerinin ve rafinerilerde ham petrolden benzin, gazyağı ve benzerleri gibi her tür akaryakıt ve petrol ürününün üreti­mi bulunmaktadır.