Kolektif Şirket

(General partnership, unlimited com­pany) Ticari bir işletmeyi, bir ticaret un­vanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu bir şahıs şirketidir.