Komşuyu Zarara Sokma Politikası

(Beggar thy neighbour policy) Ülkele­rin kendi üretim ve istihdam düzeyle­rini korumak veya artırmak için itha­latı kısıtlayıcı önlemler ve devalüasyon uygulamaları ile toplam talebin yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydı­rılmasının amaçlandığı politikalardır. Aynı dönemde ihracatını artıracak po­litikalar uygulayan bu ülkeler ticaret ortakları ülkelerde dış ticaret açığına ve işsizliğe yol açarlar.