Komünizm

(Communism) Komünist Manifesto’da iki aşamalı olarak tanımlanan, birinci aşaması olan sosyalist sistemden sonra kaynakların herkesin ihtiyacı ölçüsün­de dağıtıldığı ve kolektivizmin egemen olduğu iktisadi ve siyasal sistemdir.