Konjonktür

(Cycles, businesscycles) Konjonktür ke­limesi “belirli bir olayı, belirli bir zaman­da çevreleyen ve etkileyen koşulların tümü” olarak tanımlanır. Ekonomik kon­jonktür deyince “Bir çok nedenin birbi­rine bağlı olarak meydana getirdikleri ekonomik durum” anlaşılır. Üretim, tü­ketim, para dolaşımı ve yatırım gibi çok sayıdaki ekonomik değişken ile bunları etkileyen tüm sosyal-psikolojik olgular, belirli bir dönemdeki konjonktürü oluş­turur. Siyasi konjonktür, hem ekonomiyi etkiler, hem de ekonomiden etkilenir. Konjonktür, olayların bir kavşak nokta­sı gibidir. Bu kavşak noktasının belirli bir dönemde hareketli olması, bir can­lanma döneminin yaşandığını göste­rir. Konjonktür kelimesinde özetlenen ekonomik gidişat bir ülkede yaşayan tüm insanları etkiler. Konjonktür rüz­gârı kesilmek üzereyse, yeni projeler rafa kaldırılır. Olumlu konjonktür ise yatırımları canlandırır.