Konkordato

(İngiltere: Deed of arrangement-ABD: Chapter 11 protection) Bir şirket eko­nomik kriz ve durgunluk, dünya piyasa­larındaki çalkantılar ve benzeri neden­lerle varlığını sürdürmek için gerekli önlemleri alsa da zor duruma düşebilir. Bu durumda şirket yönetimi alacaklıla­rın icra işlemlerine karşı koruma talep edebilir. Konkordato da bu koruma yön­temlerinden biridir. Kelimenin kökeni İtalyancadaki “concordato preventivo” (koruyucu anlaşma) terimidir. 2016 yılında iflas erteleme imkânının yasal olarak ortadan kaldırılması sonrasında 2005 ile 2017 arasında uygulanmayan konkordato yöntemi yeniden gündeme geldi. “Konkordato” zor durumdaki şirketlerin borçlarını ödemek için ala­caklılarıyla yaptıkları anlaşmaya denir. Elinde olmayan sebeplerle işleri iyi git­meyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukuki çözümdür. Konkor­dato yönteminde süreç bağımsız denet­çilerin raporundan sonra başlar. Kon­kordato komiseri yasada belirtilen süre içinde alacaklılar ile masaya oturarak bir anlaşma sağlamaya çalışır. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların komiserin sunduğu teklifi kabul etmesi ile birlikte mahke­me konkordato kararı verebilmektedir. 7155 sayılı yasal sürecin bağımsız de­netçilerin raporundan sonra başlama­sını öngörmektedir.