Konsolidasyon

(Consolidation) Bir sektörde şirketle­rin rekabet güçlerini korumak ve geliş­tirmek üzere birleşmelerini tanımlar. Terimin diğer bir anlamı borçların yeniden yapılandırılmasıdır.