Konsorsiyum

(Consortium) Banka, şirket gibi birden fazla bağımsız kuruluşun büyük kaynak ve beceri getiren projeleri gerçekleştir­mek veya fonlamak amacıyla kurdukla­rı birlikteliktir.